Skontaktuj się z nami

Zleć prac w zakresie energetyki

Prace kontrolno-pomiarowe:

 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń

 • pomiary rezystancji kabli i przewodów

 • pomiary rezystancji uziemień

 • pomiary impedancji pętli zwarcia

 • pomiary instalacji odgromowych

 • badania wyłączników różnicowoprądowych

 • pomiary natężenia oświetlenia

 • przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych

 

Instalacje słaboprądowe:

 • okablowanie strukturalne:

  • sieci komputerowe LAN, WAN

  • instalacje telefoniczne

 • system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

 • system sygnalizacji pożaru SSP

 • dźwiękowy system ostrzegawczy DSO

 • kontrola dostępu KD

 • rejestracja czasu pracy RCP

 • telewizja przemysłowa CCTV

 • instalacje domofonowe i video-domofonowe

 • instalacje nagłaśniające

Instalacje silnoprądowe:

 • instalacje elektryczne

 • instalacje inteligentne

 • instalacje odgromowe

 • oświetlenie wnętrz

 • oświetlenie terenu

 • rozdzielnice elektryczne

 • szynoprzewody

 • układy SZR

 • ogrzewanie elektryczne

 • remonty instalacji elektrycznych

 • konserwacja instalacji elektrycznych

 • zasilanie placu budowy

 • oświetlenie placu budowy

 • rozdzielnice budowlane

 • pomiary elektryczne

 • projekty instalacji elektrycznych

pomiar instalacji elektrycznej
instalacje telefoniczne
instalacje elektryczne
przyłącza energetyczne

 

Energetyka:

 • linie kablowe nn i SN

 • stacje transformatorowe

 • rozdzielnie główne

 • złącza

 • przyłącza

Zakres instalacji:

Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie energetyki - okablowania, stacji transformatorowych, instalacji słaboprądowych lub silnoprądowych spotkało się już niejednokrotnie z wyrazami uznania za jakość i terminowość wykonania.

.......................

.......................

Sieci energetyczne

instalacje sieci energetycznych

Instalacje energetyczne

 1. pl
 2. en

+48 888 415 666

bezpieczeństwo systemów informatycznych

Copyright | ©2020  Projekt i wykonanie

bezpieczeństwo systemów informatycznych
strony internetowe