bezpieczeństwo systemów informatycznych

+48 888 415 666

1. Pełen nadzór i kontrola pomieszczenia ładowania akumulatorów z wykorzystaniem dualnych kamer termowizyjnych.

2. Automatyzacja obsługi incydentów – automatyczne wyłączenie prostownika ładującego wadliwy akumulator3. Wczesne wykrywanie usterek przez raportowanie anomalii temperaturowych4. Sygnał dźwiękowy i świetlny w sytuacji zagrożenia5. Automatyczna kontrola oraz inspekcja połączeń między ogniwami6. Pomiar temperatury w całym kadrze w jednostkach co 0.1st C, w zakresie od -40 do +550st C7. Wyświetlanie obrazu w specjalnych oknach TR8. Szerokie spektrum zastosowań

 

 

Elektryczne wózki widłowe, zwane również akumulatorowymi, zasilane są wewnętrzną baterią.  Obecnie zyskują coraz większą popularność, głównie z uwagi na niższe koszty eksploatacyjne oraz mniejszą szkodliwość dla środowiska. Elektryczne wózki widłowe są sprzętem, wykorzystywanym do pracy w zamkniętych pomieszczeniach – sklepach, magazynach, hurtowniach czy halach produkcyjnych. Ich podstawową zaletą jest brak emisji szkodliwych spalin oraz niski stopień generowanego hałasu. Poza tym wózki te są również stosunkowo tanie w eksploatacji, ponieważ zasilane są akumulatorami w tym: bateriami trakcyjnymi lub monoblockami żelowymi.
 

Stosowane w wózkach magazynowych akumulatory trakcyjne kwasowe to baterie, które sprawdzają się w transporcie na duże odległości w cyklu pracy zmianowej. Przygotowane są na całodzienną pracę, przez 365 dni w roku. Baterie te charakteryzują się długą żywotnością, stąd zyskały dużą popularność. Trzeba jednak pamiętać, że wymagają zachowania specjalnych środków ostrożności, z uwagi na:•    ryzyko wycieku kwasu•    parowanie wody powodujące zbyt duże stężenie kwasu w elektrolicie•    wzrost temperatury podczas ładowania (nie powinna przekraczać 45 stopni)•    wydzielanie się dużej ilości wybuchowego gazu w trakcie ładowania

 
Wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.). Pomieszczenie do ładowania wózków widłowych akumulatorowych powinno m.in. spełniać wytyczne dotyczące pomieszczenia do ładowania i materiałów w nim użytych:

•    Pomieszczenie powinno mieć wysokość minimum 2 m•    powierzchnia pomieszczenia powinna być tak duża, aby zapewnić rozmieszczenie ładowanych jednostek w  sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej z nich•    pomieszczenie do ładowania akumulatorów kwasowych powinno być oddzielone od pomieszczenia do ładowania akumulatorów zasadowych•    ściany i podłoga powinny być wykonane z łatwo zmywalnych, kwasoodpornych materiałów•    oprawy oświetleniowe wodoszczelneOdpowiednia wentylacja - pomieszczenie powinno posiadać skuteczną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną. Instalacje elektryczne, oświetleniowe i zasilające urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z  przepisami dla pomieszczeń z wyziewami żrącymi

 

 

 

 

KORZYŚCI Z STOSOWANIA:

 

Zabezpieczenie pomieszczeń w których ładowane są akumulatory przed pożarem lub wyciekiem substancji niebezpiecznych w wyniku przegrzania

Dzięki dodatkowemu Sensorowi Optycznemu kontrola on-line akumulatorowni (Monitoring osób przebywających w strefie)W przypadku wykrycia zdarzenia potencjalnie niebezpiecznego natychmiastowe alerty do uprawnionych pracownikówMożliwość natychmiastowego powiadamiania dźwiękowego pracowników przebywających w strefie o potencjalnym zagrożeniuMożliwość ustawienia kilku alertów, pierwszy po przekroczeniu 45 stopni, drugi po przekroczeniu 55 stopni połączony z automatycznym wyłączeniem prostownikaUtrzymanie bezpieczeństwa bez angażowania zasobów ludzkich (wyeliminowanie problemów związanych z nieobecnościami, urlopami pracowników kontrolujących akumulatorownię)Ograniczenie kosztów ubezpieczenia 

Badanie termowizyjne baterii

26 sierpnia 2020
26 sierpnia 2020
W styczniu 2020 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z jednym z największych producentów rozwiązań Hydroogenicznych. Nowatorska technologia pracująca już od wielu lat w rozwiązaniach ekologicznego wytwarzania prądu. Rozwiązanie do 500
26 sierpnia 2020
1. Pełen nadzór i kontrola pomieszczenia ładowania akumulatorów z wykorzystaniem dualnych kamer termowizyjnych. 2. Automatyzacja obsługi incydentów – automatyczne wyłączenie prostownika ładującego wadliwy akumulator3. Wczesne wykrywanie usterek przez raportowanie anomalii

Pozostałe nowości

26 sierpnia 2020
W styczniu 2020 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z jednym z największych producentów rozwiązań Hydroogenicznych. Nowatorska technologia pracująca już od wielu lat w rozwiązaniach ekologicznego wytwarzania prądu. Rozwiązanie do 500
26 sierpnia 2020
1. Pełen nadzór i kontrola pomieszczenia ładowania akumulatorów z wykorzystaniem dualnych kamer termowizyjnych. 2. Automatyzacja obsługi incydentów – automatyczne wyłączenie prostownika ładującego wadliwy akumulator3. Wczesne wykrywanie usterek przez raportowanie anomalii
strony internetowe
bezpieczeństwo systemów informatycznych

Copyright | ©2020  Projekt i wykonanie