10 stycznia 2024
To już oficjalne! DC Serwis został partnerem i sponsorem konferencji Data Center Nation. To najważniejsze wydarzenie poświęcone projektowaniu, budowie i utrzymaniu Data Center oraz zarządzaniu strategicznemu DC i infrastrukturze cyfrowej
20 listopada 2023
Na nasz plac dotarły dzisiaj nowe, mobilne serwerownie MDC 20 - jeszcze ciepłe! 🥐 🥖 W ciągu następnych 7 dni będą gotowe do wysyłki do Klienta 💪 Oto, co jeszcze

Pozostałe nowości

10 stycznia 2024
To już oficjalne! DC Serwis został partnerem i sponsorem konferencji Data Center Nation. To najważniejsze wydarzenie poświęcone projektowaniu, budowie i utrzymaniu Data Center oraz zarządzaniu strategicznemu DC i infrastrukturze cyfrowej
20 listopada 2023
Na nasz plac dotarły dzisiaj nowe, mobilne serwerownie MDC 20 - jeszcze ciepłe! 🥐 🥖 W ciągu następnych 7 dni będą gotowe do wysyłki do Klienta 💪 Oto, co jeszcze
26 sierpnia 2020

Badanie termowizyjne baterii

1. Pełen nadzór i kontrola pomieszczenia ładowania akumulatorów z wykorzystaniem dualnych kamer termowizyjnych.

2. Automatyzacja obsługi incydentów – automatyczne wyłączenie prostownika ładującego wadliwy akumulator

3. Wczesne wykrywanie usterek przez raportowanie anomalii temperaturowych

4. Sygnał dźwiękowy i świetlny w sytuacji zagrożenia

5. Automatyczna kontrola oraz inspekcja połączeń między ogniwami

6. Pomiar temperatury w całym kadrze w jednostkach co 0.1st C, w zakresie od -40 do +550st C

7. Wyświetlanie obrazu w specjalnych oknach TR8. Szerokie spektrum zastosowań

 

 

Elektryczne wózki widłowe, zwane również akumulatorowymi, zasilane są wewnętrzną baterią.  Obecnie zyskują coraz większą popularność, głównie z uwagi na niższe koszty eksploatacyjne oraz mniejszą szkodliwość dla środowiska. Elektryczne wózki widłowe są sprzętem, wykorzystywanym do pracy w zamkniętych pomieszczeniach – sklepach, magazynach, hurtowniach czy halach produkcyjnych. Ich podstawową zaletą jest brak emisji szkodliwych spalin oraz niski stopień generowanego hałasu. Poza tym wózki te są również stosunkowo tanie w eksploatacji, ponieważ zasilane są akumulatorami w tym: bateriami trakcyjnymi lub monoblockami żelowymi.
 

Stosowane w wózkach magazynowych akumulatory trakcyjne kwasowe to baterie, które sprawdzają się w transporcie na duże odległości w cyklu pracy zmianowej. Przygotowane są na całodzienną pracę, przez 365 dni w roku. Baterie te charakteryzują się długą żywotnością, stąd zyskały dużą popularność. Trzeba jednak pamiętać, że wymagają zachowania specjalnych środków ostrożności, z uwagi na:

 • ryzyko wycieku kwasu
 • parowanie wody powodujące zbyt duże stężenie kwasu w elektrolicie
 • wzrost temperatury podczas ładowania (nie powinna przekraczać 45 stopni)
 • wydzielanie się dużej ilości wybuchowego gazu w trakcie ładowania
 
Wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.). Pomieszczenie do ładowania wózków widłowych akumulatorowych powinno m.in. spełniać wytyczne dotyczące pomieszczenia do ładowania i materiałów w nim użytych:
 • Pomieszczenie powinno mieć wysokość minimum 2 m
 • powierzchnia pomieszczenia powinna być tak duża, aby zapewnić rozmieszczenie ładowanych jednostek w  sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej z nich
 • pomieszczenie do ładowania akumulatorów kwasowych powinno być oddzielone od pomieszczenia do ładowania akumulatorów zasadowych
 • ściany i podłoga powinny być wykonane z łatwo zmywalnych, kwasoodpornych materiałów
 • oprawy oświetleniowe wodoszczelne
 • Odpowiednia wentylacja - pomieszczenie powinno posiadać skuteczną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną.
 • Instalacje elektryczne, oświetleniowe i zasilające urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z  przepisami dla pomieszczeń z wyziewami żrącymi

 

 

 

 

KORZYŚCI Z STOSOWANIA:

 

Zabezpieczenie pomieszczeń w których ładowane są akumulatory przed pożarem lub wyciekiem substancji niebezpiecznych w wyniku przegrzania. 

Dzięki dodatkowemu Sensorowi Optycznemu kontrola on-line akumulatorowni (Monitoring osób przebywających w strefie)W przypadku wykrycia zdarzenia potencjalnie niebezpiecznego natychmiastowe alerty do uprawnionych pracowników. Możliwość natychmiastowego powiadamiania dźwiękowego pracowników przebywających w strefie o potencjalnym zagrożeniu. Możliwość ustawienia kilku alertów, pierwszy po przekroczeniu 45 stopni, drugi po przekroczeniu 55 stopni połączony z automatycznym wyłączeniem prostownika. Utrzymanie bezpieczeństwa bez angażowania zasobów ludzkich (wyeliminowanie problemów związanych z nieobecnościami, urlopami pracowników kontrolujących akumulatorownię), ograniczenie kosztów ubezpieczenia. 

 1. pl
 2. en

+48 888 415 666

bezpieczeństwo systemów informatycznych

Copyright | ©2020  Projekt i wykonanie

bezpieczeństwo systemów informatycznych
strony internetowe